Kiintokalusteiden M1-luokitus ja Joutsenmerkki rakentamisessa

Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1 asettaa vaatimukset tavanomaisissa työ- ja asuintiloissa käytettäville materiaaleille hyvän sisäilman laadun kannalta. M1 on yleisin Suomessa käytetty luokitus. Novartilla on laaja valikoima M1-merkittyjä tuotteita, joihin kuuluu kaikki kalusterungot, laminaatti- ja massiivipuiset tasot sekä suurin osa ovimallistosta.

Joutsenmerkki on maksullinen ympäristömerkki, joka on viime vuosina ottanut jalansijaa myös kiintokalusteissa, vaikka M1-luokitus on yhä merkittävin tapa luokitella materiaaleja ja kalusteita. Novartilla Joutsenmerkittyjä tuotteita ovat laminaattitasot, osa alumiinikehysovista sekä huhtikuun alusta valikoimaan tuleva valkoinen maalattu ovi (969S).

M1-luokituksesta

M1-luokitus on Rakennustietosäätiön (RTS) myöntämä, suomalainen luokitus rakennusmateriaaleille, kiintokalusteille ja huonekaluille. Luokitus asettaa raja-arvot kalusteiden ja materiaalien orgaanisten haihtuvien yhdisteiden (VOC:t), ammoniakin ja formaldehydin päästöille. Samalla arvioidaan myös tuotteen hajun hyväksyttävyys. Luokitus on maksullinen ja voimassa kolme vuotta.

”Suuri osa tuotteistamme on M1-merkittyjä. Haemme Novartilla M1-luokitusta ennakkoon määritellyille tuoteryhmille. Ne tuotteet, joilla ei ole M1-luokitusta täyttävät yleiset rakennusteollisuuden vaatimukset, mutta eivät tiukempia M1-päästöluokituskriteerejä”, Novartin QSEH-päällikkö Anna Hokkanen kertoo.

Kaikki M1-luokitellut tuotteemme löydät RTS:n sivuilta Novartin alta.

Joutsenmerkki eli pohjoismainen ympäristömerkki

Joutsenmerkki voidaan myöntää monille eri tuotteille, mutta merkin myöntämiselle eri tuoteryhmille on oma kriteeristönsä (esim. hygieniatuotteet vs huonekalut). Huonekalujen ja kalusteiden osalta vaatimuksia on asetettu materiaaleille, tuotannossa käytetyille kemikaaleille ja terveydelle haitallisten aineiden päästöille. Lisäksi vaatimuksia on käyttövaiheelle ja kierrätysnäkökohdille kuten laadulle ja materiaalien kierrätykselle.

”Vaatimukset merkin myöntämiselle ovat laajemmat kuin M1-luokituksessa. Jos kalusteella on Joutsenmerkki, se täyttää haihtuvien aineiden päästöiltään myös M1-vaatimukset nykyisellä kriteeristöllä”, Hokkanen kertoo.

Joutsenmerkityt tuotteemme löytyvät Joutsenmerkin sivuilta emoyhtiömme Nobian alta.

Entä jos haemme rakennukselle Joutsenmerkkiä?

Joutsenmerkitty tuote ja Joutsenmerkittyyn rakennukseen hyväksytty tuote on määritelty eri tavalla, ja vaatimukset merkin myöntämiselle ovat laajemmat kuin M1-luokituksessa.

Rakennuttaja voi hakea rakennukselle (pientalot, kerrostalot, koulu- ja päiväkotirakennukset) Joutsenmerkkiä.  Vaatimuksia on tällöin asetettu erityisesti talon energiantarpeelle, käytetyille rakennusmateriaaleille sekä rakennusprosessille ja laadunhallinnalle. Me Novartilla pystymme tarjoamaan tuotteita mille tahansa ympäristömerkille.

”Rakennusten ympäristömerkkien hakeminen on yleistynyt. Valitsemme tuotteet tarkasti sen mukaan, millaiseen kohteeseen niitä toivotaan. Jos puhumme esimerkiksi rakennuksen Joutsenmerkistä, M1-luokitellut tuotteemme käyvät niihin mainiosti”, Hokkanen kertoo.

Joutsenmerkityissä taloissa voidaan käyttää joko ympäristömerkittyjä rakennusmateriaaleja ja tuotteita (Joutsenmerkittyjä tai EU-ympäristömerkittyjä) tai ns. tarkastettuja materiaaleja ja tuotteita, jolloin ne täyttävät Joutsenmerkin talokriteereissä asetetut vaatimukset.

”Kun rakennukselle halutaan hakea Joutsenmerkki-luokitusta, ohjaamme kalustesuunnittelussa valitsemaan projektiin M1-päästöluokiteltuja tuotteita ja teemme yhteistyössä rakennuttajan kanssa tarvittavat lisäselvitykset.  M1-luokiteltuja tuotteita käyttäessä täytämme Joutsenmerkki-hakemuksen lisäliitteet 6, 10 ja 12 b. Liitteet tulee täyttää jokaiselle rakennuskohteelle erikseen kalustelistauksen tietojen perusteella. Myyntitiimme auttaa ja ohjaa asiakkaita mielellään eteenpäin asian kanssa”, Hokkanen kertoo lopuksi.

Lisätietoja ja materiaaleja löydät täältä.