Novart mukana Työterveyslaitoksen puupölyprojektissa – tärkeänä työturvallisuuden näkökulma

Suomessa työskentelee noin 45 000 työntekijää eri työtehtävissä, joissa altistutaan puupölylle. Puupölylle altistutaan erityisesti rakennushankkeissa työmaa-aikana. Altistumiseen liittyvät terveysvaikutukset ovat moninaisia ja riippuvat pölyn ominaisuuksista.

Työterveyslaitoksen järjestämässä projektissa ”Puupöly ja uusi sitova raja-arvo – vaikutetaanko tiedottamisella altistumiseen ja työoloihin” tutkitaan, vaikuttaako tehostettu tiedottaminen uudesta lehtipuupölyn sitovasta raja-arvosta, ASA-lainsäädännön muutoksista ja pölyn hallintakeinoista puupölylle altistumiseen ja työoloihin. Mukana ja rahoittajina ovat Novartin lisäksi Teollisuusliitto ry, Mirka oy, Puuteollisuusyrittäjät ry, työturvallisuuskeskus ja aluehallintovirastot. Hankkeen päärahoittajana on Työsuojelurahasto.

Pölyttömät työtavat ja pölynhallinta

Olemme Novartilla hankkeen puitteissa kouluttaneet kalusteasentajiamme ja tehneet mittauksia Tampereella sijaitsevissa rakennuskohteissa. Mittaustuloksista on saatu arvokasta dataa siitä, miten eri työvaiheiden toteutukset vaikuttavat puupölyn määrään ja sitä kautta pölylle altistumiseen. Mittaustulosten avulla suunnitellaan entistä turvallisempia ja vähäpölyisempiä tapoja työskennellä olosuhteissa, joissa puupölyä syntyy helposti. Työmaalla syntyvää puupölyä pyritään minimoimaan myös valmistamalla kalusteet ja levytuotteet valmiiksi tehdaskootuiksi moduuleiksi ja määrämittaisiksi tuotteiksi jo tehtaalla.

Hanke jatkuu syksyyn 2022 asti, jonka aikana koulutamme henkilöstöämme ja teemme mittauksia eri työskentelytapojen vaikutuksesta puupölyn hallintaan ja sen syntymiseen.

Voit lukea puupölyprojektista tarkemmin Työterveyslaitoksen sivuilta >>