Novartin asennuksen laadusta ei tingitä: ”Jälki on priimaa ja siistiä joka kohteessa”

Tarjoamme Novartilla koko kodin kiintokalusteiden mukana asennuksen avaimet käteen -palveluna, jonka ansiosta kohteeseen saadaan helposti laadukkaat ja ammattitaidolla asennetut valmiit kokonaisuudet. Novartilla on tällä hetkellä noin 150 asentajaa, jotka tekevät asennuksia valtakunnallisesti.

”Kaiken työn keskiössä on se, että asennusprosessi on helppo ja asiakas tyytyväinen. Joka kohteessa jäljen tulee olla priimaa ja siistiä. Meiltä löytyy ammattitaitoisia asentajia monenlaisiin kohteisiin, saneerauksista gryndikohteisiin ja suurista kerrostaloista pientaloihin. Esimerkiksi yksilöllisesti toteutetuissa asukasmuutoksissa tarvitaan viimeisteltyä, puusepänomaista tarkkuutta. Toteutamme asennuksia Helsingistä aina Enontekiölle asti”, Novartin asennuspäällikkö Raimo Vuolteenaho kertoo.


Asennuspäällikkö Raimo Vuolteenaho Vida-konseptikeittiössämme.

Asennus edellyttää osapuolten yhteistyötä mm. työmaan määrittämän aikataulun myötä, mutta kokonaisuutena palvelu on pyritty tekemään tilaajalle mahdollisimman helpoksi. On tärkeää, että asennus sujuu työmaalla jouhevasti.

Tahtituotanto ja sujuva kalusteasennus

Tahtituotannossa on kyse rakennushankkeen tehokkaasta aikataulutuksesta ja hukan vähentämisestä. Tuotantonopeus määritetään yhdessä tilaajan kanssa ennen työsuoritteiden aloitusta ja tällöin eri työvaiheet seuraavat toisiaan keskeytyksettä. Ennalta määritelty ja yhteisesti sovittu työvaiheiden aikataulutus tekee hankkeen ennustettavuudesta ja tilannekuvan ylläpitämisestä helpompaa. Novartilla tahtituotanto-hankkeita on toteutettu jo useamman vuoden ajan.

”Tahtituotanto on tätä päivää ja sopii erityisesti isoihin rakennushankkeisiin. Kaikki urakoitsijat ovat tällöin sitoutuneet tähän toimintamalliin ja aikataulutukseen. Kiintokalusteiden osalta toimituserän asennukselle on normaalisti varattu aikaa puolitoista päivää per asunto, riippumatta kalusteiden määrästä.  Tahtituotannossa on määritelty tarkasti, meneekö tässä työvaiheessa asuntokohtaisesti esimerkiksi kuusi vai 12 tuntia, jonka jälkeen seuraava työvaihe voi alkaa. Tahtituotanto vähentää häiriötekijöitä ja keskeytyksiä. Meillä on tahtituotannosta hyvät kokemukset”, Vuolteenaho kertoo.

Työmaan sujuvuuteen voidaan vaikuttaa valmiiksi tehtaalla kootuilla kiintokalusteilla – kuten myös pölyn hallintaan.

”Kun käytämme mahdollisimman paljon tehtaalla valmiiksi työstettyjä ja koottuja tuotteita, vähentää se selkeästi työmaalla käytettävää asennusaikaa. Esivalmistetuilla tuotteilla, hyvillä työmenetelmillä ja laadukkailla työkaluilla päästään työturvallisuuden parantamisen sekä työmaan sujuvuuden lisäksi Työterveyslaitoksen asettamien raja-arvojen alle pölyn osalta. Olemme panostaneet pölyttömyyteen mm. käyttämällä H-luokan imureita, jotta pölyä syntyisi kalusteasennuksen aikana asuntoihin mahdollisimman vähän”, Vuolteenaho kertoo lopuksi.