Novartin hankintapäällikkö Marko Mäkinen – miltä näyttää globaaleilla markkinoilla?

Globaaleja markkinoita haastavat tällä hetkellä useat eri tekijät. Koronapandemia ja Ukrainan kriisi ovat vaikuttaneet globaaliin raaka-aineiden ja materiaalien saatavuuden, hinnoittelun sekä logistisien ketjujen toimintaan monin eri tavoin. Kysyimme Novartin hankintapäällikkö Marko Mäkiseltä, miltä globaaleilla markkinoilla näyttää tällä hetkellä.

Novartin hankintapäällikkö Marko Mäkinen.

Marko Mäkinen on toiminut erinäisissä logistiikan ja hankinnan tehtävissä noin 27 vuotta. Hänen työtehtäviinsä kuuluu mm. Novartin tuotannon materiaalien ja raaka-aineiden hankinta sekä emoyhtiö Nobia-konsernin sourcing-organisaation lead buyerinä toimiminen tiettyjen materiaalien osalta. Mäkinen on myös Novartin viisihenkisen hankintatiimin esihenkilö.

Markkinat ja logistiset ketjut

Haasteellinen tilanne markkinoilla voidaan Mäkisen mukaan jakaa useaan osioon. Globaaleja vaikutuksia aiheuttavat mm. Kiinan pandemian hallintastrategia, materiaalien kysynnän raju kasvu, komponenttien saatavuushaasteet, logistisien ketjujen toiminnan raju vaihtelu sekä Ukrainan kriisin vaikutukset materiaalien, raaka-aineiden ja energian saatavuuteen.

”Jos lähdemme tarkastelemaan asiaa kauempaa, yksi suuri vaikuttava tekijä on Kiinan strategia hoitaa koronapandemiaa. Tällä hetkellä tavoitteena on taudin leviämisen totaalinen estäminen. Kun jossain kaupungissa tai satama-alueella ilmenee tautitapauksia, kaikki toiminta saatetaan keskeyttää ja koko kaupunki/alue suljetaan jopa useammaksi viikoksi. Sulun jälkeen on saatava logistinen kuvio toimimaan ja kaikki tavara yritetään saada liikkeelle. Kaukoidässä on tällä hetkellä huutava pula kuljetuskonteista”, Marko Mäkinen kertoo.

”Kun isot massat lopulta pääsevät lähtemään liikkeelle, sen seurauksena Euroopassa isot konttisatamat  ruuhkautuvat pahoin aiheuttaen viiveitä”, hän lisää.

Komponentit, materiaalit ja energia

Merkittävä komponenttipula on aiheuttanut globaalisti suuria haasteita, kun samaan aikaan kysyntä on kasvanut voimakkaasti. Ukrainan kriisillä on myös ollut merkittäviä vaikutuksia yritysten toimintaan.

”Tehtaiden kysyntä on kasvanut merkittävästi. Tämä yhdistettynä komponenttipulaan on aiheuttanut merkittäviä haasteita mm. autoteollisuudelle. Tämä on näkynyt Novartilla esimerkiksi kodinkoneiden saralla, mutta materiaalien saatavuuden osalta meillä ei ole näköpiirissä nopeasti realisoituvia riskejä”, Mäkinen kertoo.

Ukrainan kriisin merkittävimmät vaikutukset voidaan Mäkisen näkemyksen mukaan jakaa kahteen osaan: Venäjälle asetettuihin pakotteisiin ja kaupankäynnin kiristymiseen sekä tiettyjen raaka-aineiden saatavuushaasteisiin. Nämä itsessään sisältävät kerrannaisvaikutuksia yritysten toimintaan ja kustannuksiin.

”Venäjä on ollut merkittävä raaka-ainetoimittaja mm. öljyn, kaasun, kivihiilen, puuraaka-aineen ja metallin osalta. Tiettyjen raaka-aineiden osalta Venäjä on vastannut jopa 50 prosentin osuudesta maailmanmarkkinoilla. Kun nämä kanavat tyrehtyivät, Euroopan ja maailmanmarkkinat jouduttiin ns. jakamaan uudelleen ja etsimään uusia kanavia. Kysynnän ylittäessä voimakkaasti tarjonnan, kustannukset nousivat entisestään”, Mäkinen kuvailee.

”Ukraina on taas ollut tiettyjen tuotteiden osalta merkittävä raaka-aineen tuottajamaa. Se toimitti aiemmin liki puolet Euroopan tammiraaka-aineesta. Raaka-aineen saatavuuden tyrehtyminen Ukrainasta näkyi tammen kysynnän ja hinnan kasvuna, mutta samalla saatavuuden laskuna. Tilanne tämän osalta näyttää jo hieman tasaantuneen”, hän kertoo.

Tällä hetkellä markkinoilla puhututtaa Mäkisen mukaan eniten energian hinta ja saatavuus.

”Öljyn hinta on tällä hetkellä tasaantunut, mutta maakaasuun osalta Euroopassa on tällä hetkellä suuria haasteita. Energian hinnan kallistuminen entisestään on yrityksille merkittävä haaste ja saatavuusongelmat saattavat merkitä joillekin yrityksille tuotannon rajoittamista. Olemme Novartilla etsineet korvaavia energialähteitä, joten suuria vaikutuksia omaan tuotantoon ei ole nähtävissä”, Mäkinen kertoo

Tasaantumista näköpiirissä

Vaikka yritysten toimintaa ja tuotantoa haastavat tällä hetkellä monet asiat, Mäkinen arvioi varovasti tilanteen tasaantuvan tulevaisuudessa.

”Tällä hetkellä raaka-ainekustannuksissa on nähtävissä jonkinlaista stabiloitumista, mutta tilanne on markkinoilla yhä erittäin epävarma. Materiaalien saatavuustilanne on kevään jälkeen tietyiltä osin tasaantunut. Tämän hetkinen arvio on, että tämän vuoden aikana tilanne tulee merkittävästi parantumaan saatavuuden osalta. Todennäköisesti joitain toimitusviiveitä tulee olemaan, mutta loppuvuodesta arvioimme olevamme huomattavasti paremmassa tilanteessa esim. kodinkoneiden osalta”, Mäkinen kertoo lopuksi.