Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Novart Oy
Petra keittiöt, A la Carte -keittiöt, Keittiömaailma
Kouvolantie 225, 15560 Nastola
puhelin 0207730730

2. Rekisterin nimi
Novart Oy:n palvelurekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella Petra-, A la Carte- ja Keittiömaailman asiakassuhteiden hoitamiseen, asiointiin, yhteydenpitoon ja markkinointiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin.

4. Rekisterin tietosisältö
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään kohdassa 4 mainittujen Keittiömerkkien asiakkaista, jotka liittyvät rekisteriin.

5. Rekisteröitäviä tietoja ovat:
Nimi ja yhteystiedot
Syntymäaika tai luottoasiakkailta henkilötunnus
Asiointimyymälä
Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvä tieto
Asiakkaan ilmoittamat kiinnostuksen kohteet
Asiakkaan ilmoittama tieto projektista
Asiakkaan ilmoittamat markkinointiluvat ja –kiellot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja hankitaan:
Rekisteröidyltä itseltään sähköisen liittymislomakkeen, tekstiviestin tai täytetyn paperilomakkeen kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja voidaan luovuttaa samaan konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään
kuuluville yhtiöille tai siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain ja luottotietojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti. Henkilötietolain 10§:n mukainen rekisteriseloste.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan käyttö kuuluu.

9. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot mainittu kohdassa 2).

10. Markkinointiluvan peruminen
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle.