Novartin arvot

Asiakas on yritykselle tärkeä
Luomme sydämellisiä elämyksiä sekä innovatiivisia ratkaisuja suomalaiseen kotiin. Haluamme tuottaa parhaita asiakaskokemuksia, joista loppuasiakkaamme ovat tyytyväisiä ja voivat nauttia tuotteistamme kodeissaan pitkään.

Henkilöstön hyvinvointi
Stabiilin ja kannattavan yrityksen takana on osaava, kokenut ja tyytyväinen henkilöstö. Innostamme työyhteisömme ihmisiä ja kasvamme yhdessä. Työssä jaksaminen ja työturvalli-suudesta huolehtiminen ovat meille tärkeitä. Tuemme henkilöstömme liikunta- ja kulttuuripalvelujen käyttöä ja tarjoamme yrityksen henkilökunnalle vaihtuvia henkilöstöetuja.

Jatkuva kehittyminen
Haluamme olla menestyjiä ja nauttia onnistumisista. Otamme vastuun oman työmme ja koko toimintamme kehittämisestä, tavoitteiden saavuttamisesta ja sitä tukevasta koulutuksesta ja kouluttautumisesta. Haluamme kehittyä ja varmistaa menestyksen jatkossakin.

Ympäristön huomioiminen
Tavoitteenamme on jatkuvasti parantuva ja tuottava työympäristö ja kokonaisuudessaan luonnon kuormittamisen vähentäminen. Yhtiömme ympäristöasioiden hallintajärjestelmät täyttävät ISO14001-standardin vaatimukset. Valitsemme käyttöömme sellaisia tuotantomenetelmiä, materiaaleja ja pakkauksia, joiden avulla voimme minimoida tuotteidemme koko elinkaaren ympäristövaikutukset. Novartin tuotantoprosessille on tunnusomaista materiaalien ja energian tehokas käyttö