Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on meille erittäin tärkeää. Haluamme osaltamme edistää kestävää tulevaisuutta ja sitä, että voit asiakkaanamme huomioida kestävän kehityksen myös keittiössäsi. Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa niin tuotteidemme kuin prosessiemme ympäristöominaisuuksia sekä minimoida näiden mahdolliset negatiiviset vaikutukset ihmisille ja maapallolle. Alla esittelemme meidän tapamme toimia.

KUUNTELEMME SIDOSRYHMIÄMME

Käymme jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmiemme, kuten sijoittajien, kuluttajien, B2B-asiakkaiden, henkilöstön, kumppanien ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Heidän tarpeidensa, odotustensa ja vaatimustensa jatkuva ja järjestelmällinen huomioon ottaminen auttaa meitä kehittämään laadukkaita ja hintansa arvoisia tuotteita. Näin mahdollistetaan elintapojen kestävyys nyt ja tulevaisuudessa. Sidosryhmien odotukset sekä oma strateginen arviointimme muodostavat pohjan kestävän toimintamme periaatteille.

KESTÄVÄ KEHITYS ON TUOTEKEHITYKSEMME TÄRKEIN PAINOPISTE

Merkittävimmät ympäristövaikutuksemme liittyvät myymiimme tuotteisiin ja siihen, miten niitä käytetään. Me haluamme osaltamme vaikuttaa kestävämpään kehitykseen auttamalla asiakkaitamme elämään kestävämpää elämää keittiöissään. Siksi kestävä kehitys on tuotesuunnittelumme ja -kehityksemme keskeisin elementti.

EDISTÄMME HANKINNOILLAMME VASTUULLISUUTTA IHMISTEN JA MAAPALLON HYVÄKSI

Pyrimme yhteistyön kautta parantamaan suhdettamme toimittajiin, varmistamaan parhaat laatustandardit ja luomaan kestävän toimitusketjun. Suoritamme säännöllisesti auditointeja toimittajiemme parissa välttääksemme hankintaprosessiin liittyvät yhteiskunnalliset, ekologiset ja eettiset riskit ja kannustaaksemme toimittajia parantamaan kestävää kehitystä tukevaa toimintaansa.

KESTÄVYYS VAIKUTTAA MYÖS MATERIAALIVALINTOIHIMME

Tuotteemme on valmistettu pääasiassa puusta. Puu on laadun ja ympäristön kannalta hyvä materiaali, kunhan se on tuotettu laillisesti ja vastuullisesti hoidetuissa metsissä. Puuntoimittajamme ovat valtaosin eurooppalaisia, ja niiden kaikkien on noudatettava EU:n puutavara-asetusta sekä koko konsernia koskevia metsänhoidollisia menettelytapojamme. Materiaalivalinnoillamme varmistamme, että käyttämämme puutavara on ympäristön ja yhteiskunnan kannalta vastuullisesti tuotettua.

OLEMME SITOUTUNEET TAVOITTELEMAAN PARHAITA MAHDOLLISIA TULOKSIA TERVEYS-, TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖASIOISSA

Tuotantoprosessissamme noudatetaan tavoitepohjaista, resursseja säästävää menetelmää, johon kuuluu järjestelmällinen ympäristö-, terveys- ja turvallisuustyö. Tällä työllä estetään työtapaturmia, vähennetään energian ja raaka-aineiden kulutusta, rajoitetaan vaarallisten kemikaalien käyttöä sekä pienennetään päästö- ja jätemääriä. Tavoitteenamme on luoda ennakoivasti sellainen yrityskulttuuri, jossa jokainen pyrkii omalla työllään siihen, ettei tuotannossa sattuisi ainuttakaan tapaturmaa.

Olemme osa Nobia AB:tä, Euroopan johtavaa keittiöasiantuntijayritystä. Siksi pystymme vaikuttamaan koko konsernia koskeviin prosesseihin ja tekemään kestävästä kehityksestä osan liiketoimintaamme ja työskentelyämme. Lue lisää kestävän kehityksen toiminnastamme täältä.