Nobian vastuullisuuden prioriteetit

Novartin keittiöt valmistetaan Novartin omalla tehtaalla Nastolassa. Novart on osa Nobia-konsernia, joka on Euroopan johtava keittiöalan toimija. Toiminnassaan Nobia pyrkii olemaan edelläkävijä uusien, kuluttajien tarpeita vastaavien tuotteiden ja keittiökonseptien kehittämisessä.

Vastuullisuustyömme fokus

Kuuntelemme sidosryhmiämme

Käymme jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmiemme, kuten sijoittajien, kuluttajien, B2B-asiakkaiden, henkilöstön, kumppanien ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Heidän tarpeidensa, odotustensa ja vaatimustensa jatkuva ja järjestelmällinen huomioon ottaminen auttaa meitä kehittämään laadukkaita ja hintansa arvoisia tuotteita. Näin mahdollistetaan elintapojen kestävyys nyt ja tulevaisuudessa. Sidosryhmien odotukset sekä oma strateginen arviointimme muodostavat pohjan kestävän toimintamme periaatteille.

Vastuullisuus on tuotekehityksemme tärkein painopiste

Merkittävimmät ympäristövaikutuksemme liittyvät myymiimme tuotteisiin ja siihen, miten niitä käytetään. Me haluamme osaltamme vaikuttaa kestävämpään kehitykseen auttamalla asiakkaitamme elämään kestävämpää elämää keittiöissään. Siksi kestävä kehitys on tuotesuunnittelumme ja -kehityksemme keskeisin elementti.

Edistämme hankinnoillamme vastuullisuutta ihmisten ja maapallon hyväksi

Pyrimme yhteistyön kautta parantamaan suhdettamme toimittajiin, varmistamaan parhaat laatustandardit ja luomaan kestävän toimitusketjun. Suoritamme säännöllisesti auditointeja toimittajiemme parissa välttääksemme hankintaprosessiin liittyvät yhteiskunnalliset, ekologiset ja eettiset riskit ja kannustaaksemme toimittajia parantamaan kestävää kehitystä tukevaa toimintaansa.

Vastuullisuus vaikuttaa myös materiaalivalintoihimme

Tuotteemme on valmistettu pääasiassa puusta. Puu on laadun ja ympäristön kannalta hyvä materiaali, kunhan se on tuotettu laillisesti ja vastuullisesti hoidetuissa metsissä. Puuntoimittajamme ovat valtaosin eurooppalaisia, ja niiden kaikkien on noudatettava EU:n puutavara-asetusta sekä koko konsernia koskevia metsänhoidollisia menettelytapojamme. Materiaalivalinnoillamme varmistamme, että käyttämämme puutavara on ympäristön ja yhteiskunnan kannalta vastuullisesti tuotettua.

Ympäristö- ja turvallisuuspolitiikka

Olemme osa Nobia AB:tä, Euroopan johtavaa keittiöasiantuntijayritystä. Siksi pystymme vaikuttamaan koko konsernia koskeviin prosesseihin ja tekemään vastuullisuudesta osan liiketoimintaamme ja työskentelyämme. Lue lisää vastuullisuustoiminnastamme täältä.

Vastuullisuus on liiketoimintastrategiamme ytimessä, ja tavoitteenamme on olla edelläkävijä omalla toimialallamme kiintokalusteiden valmistajana. YK:n vastuullisuustavoitteet sekä Nobian arvot ja periaatteet (CoC) ohjaavat toimintaamme sekä yhteistyötä toimitusketjussamme.

Käymme aktiivista ja avointa keskustelua eri henkilöstöryhmien, asiakkaiden, palveluntuottajien, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa sekä arvioimme trendejä, markkinoiden kehitystä ja mahdollisuuksia toimialallamme ympäristövaikutuksiin ja turvallisuuteen liittyen. 

Marbodal - bänkskiva Venato Scuro

Nobian vastuulliset keittiöteot

Nobian kestävän kehityksen työryhmä pyrkii työssään varmistamaan, miten me osaltamme voimme keittiösuunnittelussa ja asiakkaamme jokapäiväisessä keittiön käytössä ottaa vastuullisuuden huomioon.

1. Kuinka Nobia toimii vastuullisuuden kanssa?

Vastuullisuus kattaa meillä kaiken tuotteiden suunnittelusta, kehittämisestä ja valmistamisesta aina riskien ja mahdollisuuksien arviointiin sekä toimittajien ja muiden sidosryhmien osallistamiseen. Meillä on useita tuotteita, jotka helpottavat kestävämmän ja terveellisemmän elämän elämistä keittiössä, ja pyrimme jatkuvasti parantamaan tuotteidemme kestävyysvaatimuksia vastaamaan asiakkaidemme tarpeita tänään ja huomenna.

Suurin vaikutus syntyy myymiemme tuotteiden ja niiden käyttötavan kautta. Haluamme myötävaikuttaa vastuullisuuteen auttamalla asiakkaitamme elämään kestävämpää elämää keittiössä. Vastuullisuus on siksi keskeinen kysymys tuoteinnovaatiossa ja tuotekehityksessä.

2. Kuinka Nobia voi auttaa kuluttajia elämään kestävämpää elämää keittiössään?

Keittiö on paikka, jossa vietämme paljon aikaa ja jota kautta arkemme kulkee. Siksi keittiössä on suuret mahdollisuudet huomioida vastuullisuus. Esimerkkejä on paljon; vedenkulutuksen ja energiansäästöratkaisujen huomioiminen, ruokahävikin vähentäminen, uudelleenkäytön ja kierrätyksen parantaminen, oikean säilytyksen huomiointi ruokatarvikkeiden säilyvyyden varmistamiseksi sekä ratkaisut vihannesten ja yrttien viljelemiseksi vaikka omassa keittiössä. Voimme tehdä paljon auttaaksemme asiakkaitamme elämään kestävämpää elämää keittiössä.

3. Mitkä ovat vinkit vastuullisuuteen yleisesti arjessa?

Meillä on mahdollisuus myötävaikuttaa kestävämpään kehitykseen melkein kaikessa, mitä teemme. Esimerkiksi tekemällä muutoksia siihen, mitä syömme, miten matkustamme, mitä energiaa käytämme kodeissamme, miten käytämme energiaa ja vettä kodeissamme, missä (ja kuinka paljon) ostamme ja minne ja miten sijoitamme säästömme.

4. Kuinka keittiössä eletään kestävämpää elämää?

Pelkästään keittiössä voimme tehdä paljon! Mutta jos pitäisi valita yksi asia, se olisi ruokahävikin poistaminen. Liian suuri osa ostamastamme ruoasta päätyy jäteastiaan. Tämä ei ole vain rahan tuhlausta, vaan myös ympäristö- ja sosiaalinen ongelma, koska jokaisen tuotteen tuotantoon, kuljetukseen, pakkaamiseen ja jakeluun käytetään paljon resursseja. Tärkein vinkki on ostaa vain tarvitsemamme ja käytettävä se, mitä ostamme. Pienillä askeleilla voi olla suuri muutos. Jo hankkimalla hiukan lisätietoa, sitoutumalla pieniin tavoitteisiin ja kiinnittämällä huomiota kulutustottumuksiin voimme saada suuria aikaiseksi. Pitkällä aikavälillä tämä tarkoittaa merkittäviä säästöjä ihmisille ja planeetalle.

Urban-vihanneslaatikko ja -leipälaatikko

5. Nobia on saanut paljon palkintoja vastuullisuustoimistaan, mutta millaisia?

Meille on myönnetty useita palkintoja vastuullisuustyöstä. Nobia sijoittui muun muassa kulutustavaroiden luokassa toiseksi parhaaksi yritykseksi kestävän kehityksen rankingissa "Kestävät yritykset 2019". “Kestävät yritykset” on vuosittainen lista OMX:n pörssiyhtiöiden vastuullisuustyöstä. Nobia sijoittui myös "Walking the talk -raportin" kärkeen. Raportti on katsaus siitä, miten pörssin Large Cap -listalla olevien yritysten sanat ja teot kohtaavat. Lisäksi meille myönnettiin vuoden aikana Britannian turvallisuusneuvoston "Sword of Honor" -palkinto, joka on yksi Ison-Britannian korkeimmista turvallisuuspalkinnoista, työterveys- ja turvallisuustyössämme Iso-Britanniassa.