Vastuullisuus

Novartilla on vahvat juuret suomalaisessa käsityöperinteessä. Keittiöiden valmistus alkoi omalla Nastolan tehtaamme tontilla jo vuonna 1945. Nykyisin tehtaaltamme lähtee sata keittiötä päivässä suomalaisiin koteihin. Paikallinen tuotanto vähentää logistiikkaa ja keskittyy kestävään tuotantoon.

Yhdessä konsernimme Nobian kanssa olemme asettaneet selkeät ja tiukat ilmastotavoitteet; olemme osana Nobiaa allekirjoittaneet Science Based Targets Initiativen sitoumuksen, jossa vähentämällä tuotannon ja omien kuljetustemme hiilidioksidipäästöjä vaikutamme omalla toiminnallamme lämpötilan nousun rajoittamiseen 1,5 asteeseen. Tavoite on korkeampi kuin YK:n suositukset. Suomen suurimpana keittiökalustevalmistajana tunnemme vastuumme esimerkiksi tuotannon, hankinnan, logistiikan, valikoiman ja kierrätyksen suhteen. Pyrimmekin jatkuvasti parantamaan ja kehittämään kaikkia tuotannon osia ja logistiikkaketjuamme.

Useat meille myönnetyt sertifikaatit kertovat vastuullisuudesta ja laadusta. Vähäpäästöisyydestä kertova M1-merkki kattaa lähes koko valikoimamme. Tärkein raaka-aineemme puu tulee lähes sataprosenttisesti sertifioiduista metsistä. Tuotteillemme on myönnetty kotimaisuudesta kertova Avainlippu-tunnus.

Haluamme toiminnallamme edistää vastuullisuutta. Niin keittiöidemme valmistuksessa kuin sinun vastuullisen elämän mahdollistamisessa Novart-keittiössäsi.

RE:DUCE

Pyrimme jatkuvasti vähentämään ilmastovaikutuksiamme. Teemme tämän huolellisesti valituilla materiaalivalinnoilla, valmistusmenetelmillä ja kuljetuksilla. Meillä on laaja valikoima Pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin tuotteita, mikä on merkittävä valinta ympäristön kannalta. 

Kestävässä kehityksessä on kyse myös siitä, että keittiössä voi elää ilmastoälykkäästi. Sen vuoksi kehitämme tuotteita, jotka helpottavat jätteidden lajittelua ja vähentävät ruokahävikkiä, joka päivä.

Lue lisää aiheesta RE:DUCE 

 

RE:DUCE. Välj smart för att aktivt reducera klimatpåverkan
RE:USE. Så tar du hand om ditt gamla kök. Återbruka eller återvinn

RE:USE

Uudelleenkäytössä ja kierrätyksessä on kyse siitä, kuinka vanhasta keittiöstäsi voi tulla jotain uutta, sinulle tai jollekin muulle. Kierrätyksessä on kyse käytettyjen materiaalien oikeasta hoidosta ja siitä, että mahdollisimman paljon palaa kiertoon.

Lue lisää aiheesta RE:USE

RE:PAIR

Keittiö saa pintaansa elämää ajan myötä, mutta oikealla hoidolla ja huollolla voit pidentää keittiön käyttöikää. Pidä keittiöstäsi huolta, niin keittiösi pitää sinusta huolen useiden vuosien ajan.

Lue lisää aiheesta RE:PAIR 

RE:PAIR. Med rätt omsorg och vård kan du förlänga kökets livslängd

Vastuullisuustyömme fokus

Kuuntelemme sidosryhmiämme

Käymme jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmiemme, kuten sijoittajien, kuluttajien, B2B-asiakkaiden, henkilöstön, kumppanien ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Heidän tarpeidensa, odotustensa ja vaatimustensa jatkuva ja järjestelmällinen huomioon ottaminen auttaa meitä kehittämään laadukkaita ja hintansa arvoisia tuotteita. Näin mahdollistetaan elintapojen kestävyys nyt ja tulevaisuudessa. Sidosryhmien odotukset sekä oma strateginen arviointimme muodostavat pohjan kestävän toimintamme periaatteille.

Vastuullisuus on tuotekehityksemme tärkein painopiste

Merkittävimmät ympäristövaikutuksemme liittyvät myymiimme tuotteisiin ja siihen, miten niitä käytetään. Me haluamme osaltamme vaikuttaa kestävämpään kehitykseen auttamalla asiakkaitamme elämään kestävämpää elämää keittiöissään. Siksi kestävä kehitys on tuotesuunnittelumme ja -kehityksemme keskeisin elementti.

Edistämme hankinnoillamme vastuullisuutta ihmisten ja maapallon hyväksi

Pyrimme yhteistyön kautta parantamaan suhdettamme toimittajiin, varmistamaan parhaat laatustandardit ja luomaan kestävän toimitusketjun. Suoritamme säännöllisesti auditointeja toimittajiemme parissa välttääksemme hankintaprosessiin liittyvät yhteiskunnalliset, ekologiset ja eettiset riskit ja kannustaaksemme toimittajia parantamaan kestävää kehitystä tukevaa toimintaansa.

Vastuullisuus vaikuttaa myös materiaalivalintoihimme

Tuotteemme on valmistettu pääasiassa puusta. Puu on laadun ja ympäristön kannalta hyvä materiaali, kunhan se on tuotettu laillisesti ja vastuullisesti hoidetuissa metsissä. Puuntoimittajamme ovat valtaosin eurooppalaisia, ja niiden kaikkien on noudatettava EU:n puutavara-asetusta sekä koko konsernia koskevia metsänhoidollisia menettelytapojamme. Materiaalivalinnoillamme varmistamme, että käyttämämme puutavara on ympäristön ja yhteiskunnan kannalta vastuullisesti tuotettua.

Ympäristö- ja turvallisuuspolitiikka

Olemme osa Nobia AB:tä, Euroopan johtavaa keittiöasiantuntijayritystä. Siksi pystymme vaikuttamaan koko konsernia koskeviin prosesseihin ja tekemään vastuullisuudesta osan liiketoimintaamme ja työskentelyämme. Lue lisää vastuullisuustoiminnastamme täältä.

Vastuullisuus on liiketoimintastrategiamme ytimessä, ja tavoitteenamme on olla edelläkävijä omalla toimialallamme kiintokalusteiden valmistajana. YK:n vastuullisuustavoitteet sekä Nobian arvot ja periaatteet (CoC) ohjaavat toimintaamme sekä yhteistyötä toimitusketjussamme.

Käymme aktiivista ja avointa keskustelua eri henkilöstöryhmien, asiakkaiden, palveluntuottajien, toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa sekä arvioimme trendejä, markkinoiden kehitystä ja mahdollisuuksia toimialallamme ympäristövaikutuksiin ja turvallisuuteen liittyen. 

Marbodal - bänkskiva Venato Scuro