M1-päästöluokka takaa puhtaampaa sisäilmaa oikeilla valinnoilla

M1-luokitus kattaa koko mallistomme runko- ja tasomateriaaleista sekä ovivalikoimasta vähintään 70 %. Lue lisää luokituksesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

M1-luokitus

Materiaalien valinnalla voidaan vaikuttaa sisäilman laatuun. Rakennusmateriaalien päästöluokitus M1-merkki kertoo vähäpäästöisyydestä ja merkin myöntää Rakennustietosäätiö. Luokitelluista tuotteista on mitattu virallisissa testilaboratorioissa haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä. 

Rakennusmateriaali M1 -merkki

Mitä sisäilmasto on? 

Sisäilmastolla tarkoitetaan niitä rakennuksen ympäristötekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisen terveyteen ja viihtyvyyteen. Näitä ovat esimerkiksi ilman ja pintojen lämpötilat, ilman suhteellinen kosteus, ilmanvaihto, kaasumaiset ja hiukkasmaiset epäpuhtaudet, kuidut, allergeenit, siite- ja eläinpölyt, sieni-itiöt, radon ja laitteiden sähkömagneettiset kentät. Myös elintavat vaikuttavat sisäilman puhtauteen. Hyvä sisäilmasto vähentää sairauksia, parantaa viihtyvyyttä ja nostaa työtehoa. Sisäilma-asiat kannattaakin huomioida kaikissa rakentamisen vaiheissa sekä suunnitella huolella. 

Tavallisia VOC-yhdisteitä ja niiden lähteitä 

VOC on lyhenne sanoista volatile organic compounds eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet. Kuluttajille tutuimpia ovat yleensä formaldehydi, alkoholit, terpeeni ja aromaattiset yhdisteet. Erilaisia VOC-yhdisteitä on satoja ja niiden lähteet voivat olla luonnollisia tai ihmisen toiminnan tuottamia. VOC-yhdisteitä vapautuu asuntojen sisäilmaan mm rakennus- ja sisustusmateriaaleista, eri tuotteista, siivousaineista ja kosmetiikasta, tupakoitaessa, lemmikkieläimistä sekä ruokaa valmistettaessa. Sisäilmaan kulkeutuu myös ulkoa VOC-yhdisteitä teollisuuden ja liikenteen aiheuttamina päästöinä. 

Muita merkittäviä tekijöitä sisäilman VOC-pitoisuuksiin ovat ilmanvaihto ja tuloilman laatu, lämpötila, sisäilman ja rakenteiden kosteus, materiaaleissa tapahtuvat ajan, kosteuden ja lämpötilan aiheuttamat kemialliset reaktiot.  

Laulaja Jannan keittiö koki täydellisen muodonmuutoksen päivittymällä vaaleaan ja avonaiseen keittiöön Huurre-Luontovärillä.
Be naturen inn og la de organiske formene møte hverdagen i Signatur Favn – et grenseløst kjøkken med naturens former i fokus.

Miten suunnittelulla ja materiaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa VOC-päästöihin ?

 

Valitaan vähäpäästöiset materiaalit 

M1-luokitellut materiaalit ovat hyvä lähtökohta tilan ja kalusteiden tuotteille. Valittujen materiaalien ja pintojen määrä on myös vaikuttava tekijä. Seinät, lattia ja katto ovat pinta-alaltaan suuria ja niiden vaikutus sisäilmastoon on merkittävämpi kuin yksittäisten kalusteiden. 

 

Ilmanvaihto 

Asunnon ilmanvaihdon tulee olla riittävän tehokas ja tasapainossa. Kaikista uusista materiaaleista vapautuu jonkin verran haihtuvia yhdisteitä luokituksesta riippumatta, mutta hyvä ilmanvaihto vähentää sisäilmassa olevien VOC-yhdisteiden määrää nopeasti. Huomioi myös ulkoilman epäpuhtauksien vaikutus ja ilmanvaihdon suodattimien puhtaus.

 

Kosteudenhallinta 

Kosteudenhallinta tulee olla kunnossa jo rakentamisen aikana ja koko rakennuksen käytön ajan. Kosteudesta aiheutuvat ongelmat liittyvät materiaalin hajoamiseen tai ennenaikaiseen vanhenemiseen ja voivat tuottaa merkittäviä määriä epäpuhtauksia sisäilmaan. Kosteudesta ja riittämättömästä ilmanvaihdosta johtuvat sisäilman muutokset ovat valitettavan yleisiä. 

Lähdeaineisto:  

Helena Järnström, Erityisasiantuntija, VTT Expert Servics Oy, Kalusteista haihtuvat orgaaniset yhdisteet & vaikutukset sisäilmaan 2016  

Miina Juntunen, Anniina Salmela, Kaisa Jalkanen, Hanna Hovi, Kaisa Wallenius, Anne Hyvärinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Haihtuvat orgaaniset yhdisteet asunnoissa, Työpaperi 5/2022