Suunnittelu- ja asennuspalvelu

Kohdemyynnissä suunnittelemme arkkitehtien kanssa yhteistyössä toimitettavien kohteiden kalusteet. Jokainen toimituskohde käydään Novartin taholta tarkistusmittaamassa sekä huomioidaan asukkaiden kalusteiden muutostoiveet
ennen lopullisten toimitus- ja asennuspiirustusten tekemistä.

Asennus kuuluu osana kokonaisvaltaista toimitustamme. Novartin omat asentajat sekä luotettavat alihankkijat asentavat toimituskohteemme kalusteet pitkäaikaisella ammattitaidolla.